• English
  • Bulgarian
 
 
 
 
ТЪРСЕНЕ НА ПРОЕКТИ Печат
  Ключова дума:
  Номер на проекта:
  Тип на проекта:
  Статус на проекта:
  Период на действие на изпълняващи се проекти:   до  
  Период на одобрение на проекти:   до  
  Период на внасяне на предложения към ПМП:   до  
  Сфера на ГЕФ:
Биоразнообразие
Изменение на климата
Деградация на земите
Международни води
УОЗ
Интергрирана тематична област
  Тематична област от Националната стратегия:
Екотуризъм
Устойчиво земеделие
Интеграция в развитието
Устойчиви продукти
 Местоположение:

 
 
 
 
 

 
 
(C) 2006 Програма за малки проекти
eXTReMe Tracker