Портфолио на ПМП към ГЕФ България

Тематични области

argaiv1604

Брой проекти

Предоставена сума за подпомагане

Съфинансиране

(парично)

Съфинансиране

(други средства)

Биоразнообразие

60

1 270 817 USD

1 142 903 USD

547 945 USD

Изменение на Климата

84

1 889 758 USD

2 100 815 USD

624 455 USD

Международни Води

14

93 360 USD

76 099 USD

29 567 USD

Съчетание от няколко области

4

35 227 USD

6 305 USD

2 671 USD

Упорити Органични Замърсители

7

129 591 USD

92 910 USD

139 776 USD

Разрушаване на Земите

42

433 232 USD

498 163 USD

180 828 USD

Развитие на Капацитета

4

114 091 USD

47 822 USD

16 179 USD

 

Търсене