Съфинансирани проекти
Понеделник, 06 Януари 2014 20:19

Година

argaiv1604

Брой проекти

Предоставена сума за подпомагане

Съфинансиране

(парично)

Съфинансиране

(други средства)

2006

19

663 828 USD

492 962 USD

249 065 USD

2007

24

689 561 USD

660 904 USD

300 129 USD

2008

12

424 204 USD

460 842 USD

138 456 USD

2009

25

1 002 841 USD

1 213 064 USD

267 708 USD

2010

15

476 136 USD

408 552 USD

141 833 USD

2011

6

167 883 USD

134 144 USD

69 895 USD

2012

20

541 622 USD

594 550 USD

374 336 USD