Управителен съвет

НАЦИОНАЛЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД

argaiv1604

 

ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ

Име

Организация

Длъжност

1. Росен Василев

 

Българска фондация „Биоразнообразие”

Член на Управителния съвет

2. Атанаска Николова

 

Община Бургас

Заместник кмет

3. Ася Добруджалиева

Асоциация на еколозите от общините в България

Председател на Управителния съвет

4. Никола Колев

Селскостопанска академия

Главен научен секретар

5. Мария Соколовска

Институт по гората към Българска академия на науките

 

6. Никола Станков

Технически университет, София, Катедра „Термична и ядрена енергетика”

Доцент, лектор

7. Веселка Игнатова

Отдел „Агроекология и биологично земеделие”, Дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и горите

Експерт

8. Емилия Краева

Министерство на околната среда и водите

Началник отдел „Международно сътрудничество”
Оперативен координатор на ГЕФ

9. Емилияна Живкова

ПРООН

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Име

Организация

Длъжност

12. Георги Антов

Национален център по хигиена.

Национален координатор на проект „Разработване на национален план за действие за управление на УОЗ в България”, МОСВ/UNEP