SGP
Уводни думи за програмата

В България Програмата за малки проекти (ПМП) на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) бе открита през 2005 г. и бе закрита на 30 юни 2013 г.. Нейната основна цел бе да насърчава дейности на местната общност, насочени към глобални проблеми в областта на околната среда. ПМП цели да постигне ползи от глобален характер в петте Тематични области на ГЕФ:

argaiv1604

  • опазване на биоразнообразието
  • смекчаване на изменението на климата
  • опазване на международни води
  • предотвратяване на деградацията на почвата (основно опустиняване и обезлесяване) и
  • ограничаване разпространението на устойчиви органични замърсители (УОЗ)

Като резултат от работата на програмата в България са  съфинансирани 121 проекта на стойност над 4 милиона щатски долара. Паричното съфинансиране от възползвалите се организации достига ниво от 4 млн. щатски долара, а допълнителния нефинансов принос е оценен на 1.54 млн. щатски долара. Следователно, за период от 8 години, портфолиото на ПМП към ГЕФ България е достигнало обща стойност от 9.54 млн. щатски долара. Обобщена информация относно индикаторите и постигнатите цели по проектите може да намерите тук.

 

ПМП на ГЕФ се прилага от Програмата на ООН за развитие (ПРООН) от името на трите Изпълняващи агенции на Глобалния екологичен фонд - ПРООН, Световна банка и Програмата на ООН за околна среда - и се изпълнява от Офиса за обслужване на проекти на Обединените нации (UNOPS).

 

Специална благодарност се изказва на Националният управителен съвет на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, който през годините осигурява нейното професионално, обективно, прозрачно и ефективно изпълнение в страната в съответствие с глобалните цели на Програмата. Националният управителен съвет е съставен от доброволци, които представляват ключовите заинтересовани страни (НПО, научни среди, правителство, местни власти, бизнес, донори) и взема решенията за финансирането или отхвърлянето на проектни предложения.

 

В България Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд се управляваше от г-жа  Велеслава Цакова (Национален координатор) и г-жа Милена Игнатова (Програмен сътрудник).

 

Търсене